مکالمات انگلیسی که توسط استاد نیتیو ارائه شده 

همراه با ترجمه فارسی ,  با هزینه بسیار ناچیز , یک عدد فایل پی دی اف همراه با دو عدد فایل صوتی 

از سطح easy تا سطح  difficult  می باشند با موضوعات متنوع و مختلف که واقعا مناسب مکالمه می باشند 

مبلغ هر فایل 3000 تو مان می باشد که به صورت یک فایل فشرده رمز دار بعد از پرداخت وجه ارسال می گردد.

 

توجه داشته باشد این فقط یک فایل از چندین فایل منتوع میباشد که در صورت استقبال فایل های بعدی نیز تهیه می گردند

 

  ارتباط از طریق Telegram جهت تهیه این مجموعه اموزشی